• head_banner_01
  • head_banner_01

ଏଲଇଡି ପ୍ରଦର୍ଶନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଯେତେ ଅଧିକ = ଭଲ?ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୁଲ୍ କରନ୍ତି |

ଏହାର ଅନନ୍ୟ DLP ଏବଂ LCD ବିଭାଜନ ସୁବିଧା ସହିତ, ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଏଲଇଡି ଡିସପ୍ଲେ ସ୍କ୍ରିନ ବହୁଳ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ବିଜ୍ଞାପନ, ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍, ସପିଂ ମଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ବାସ୍ତବରେ, ଡିସପ୍ଲେ ର ଉଚ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ହେତୁ ଏଲଇଡି ଡିସପ୍ଲେ ର ଚିନ୍ତା, ତେଣୁ ଏଲଇଡି ଡିସପ୍ଲେ ବାଛିବାବେଳେ, ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ପାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ କି?

ଆଲୋକ-ନିର୍ଗତ ଡାୟୋଡ୍ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ-ନିର୍ଗତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭାବରେ, ଏଲଇଡିରେ ପାରମ୍ପାରିକ ଆଲୋକ ଉତ୍ସ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଅଛି |

ତେଣୁ, ଜୀବନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଲଇଡି ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ |

ଏହା ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ, ଅନେକ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରାୟତ low ସ୍ୱଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ ପ୍ରଚାରର ଜିମିକ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଯେତେ ଅଧିକ, ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ |

ଏହା ସତ କି?

 

P3.91 5000cd high brightness outdoor led display supplier wholesale

 

ପ୍ରଥମେ, ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନ ସ୍ୱୟଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ |

ଏକ ଆଲୋକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ, ଏଲଇଡି ବିଡିଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଆଘାତର ସମସ୍ୟା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ |ଉଚ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ, ଏକ ବୃହତ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ |ଅବଶ୍ୟ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧୀନରେ, ଏଲଇଡି ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିରତା କମିଯାଏ ଏବଂ ଆଘାତର ଗତି ବ .େ |ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ଉଚ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାର ସରଳ ଅନୁସରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସେବା ଜୀବନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ |ବିନିଯୋଗ ମୂଲ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇନଥାଇପାରେ, ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରଦା ଆଉ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବଳ ନଷ୍ଟ ହୁଏ |

ଏଥିସହ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ world ର ସହରଗୁଡିକରେ ହାଲୁକା ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି |ଅନେକ ଦେଶ ଏପରିକି ବାହ୍ୟ ଆଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପରଦାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୀତି, ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି |ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଯାହା ବାହ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ସ୍ଥିତିକୁ ଦଖଲ କରେ |

ଅବଶ୍ୟ, ଥରେ ରାତି ହୋଇଗଲେ, ଓଭର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପରଦା ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ପରିଣତ ହେବ |ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂସର କ୍ଷତି ଘଟାଇବ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ |

ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ସହିତ, ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ |ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଯେତେ ଅଧିକ, ସମଗ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ |ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ |

ତେଣୁ, ଉଚ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାର ସରଳ ଅନୁସରଣ ମାନବ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ |

ଏଲଇଡି ଡିସପ୍ଲେ କିଣିବାବେଳେ, ବିଜ୍ଞାପନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ତୁମର ନିଜର ବିଚାର ରହିବା ଉଚିତ୍ |

ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍କ୍ରିନର ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏକ-ଷ୍ଟପ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ Yonwaytech LED ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

 

outdoor HD p2.5 led module display


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମାର୍ଚ -19-2022 |